Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nyheter
 
 
NVE innfører avlesningsgebyr for manuell avlesning

NVE støtter nettselskapenes vurdering når det gjelder de ekstra kostnadene selskapene blir påført ved å drifte to systemer, ett digitalt og automatisert for AMS-målere, og ett manuelt. NVE mener likevel at dette ikke gir grunnlag for differensiert nettleie, f.eks i form av høyere fastbeløp på nettleia.

I stedet pålegger NVE nettselskapene å gjennomføre en årlig manuell kontrollavlesning av alle nye målere uten kommunikasjonsenhet, for å kvalitetssikre måleverdiene. Kostnadene knyttet til dette vil altså bli belastet de aktuelle kundene i form av et avlesningsgebyr. Størrelsen på gebyret skal være likt for de aktuelle kundene, og det skal gjenspeile de reelle kostnadene knyttet til kontrollavlesning.

Her kan du lese Saken fra NVE
 
Nyheter
     
   
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10