Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nyheter
 
 
Nettleien reduseres med 30% fra 1.mars og ut året

Vi er alle berørt av det som skjer i Norge nå, og dugnadsånden er på topp. I Vesterålskraft Nett har det i dag, fredag 20.3., vært ekstraordinært styremøte for å se på hvordan nettselskapet kan bidra.

Vi reduserer nettleien for alle privat- og bedriftskunder fra 1. mars til 31. desember. 2020 med 30 %. Da får alle bedre forutsetninger i denne vanskelige situasjonen,.

Vi håper at effekten av dette får en positiv innvirkning for alle våre privatkunder og ikke minst næringsaktørene i vår del av Vesterålen. Slik får de alle forhåpentligvis bedre forutsetninger til å komme seg gjennom denne vanskelige situasjonen vi befinner oss i nå.

Vesterålskraft Nett hadde en merinntekt på ca. 19,5 millioner kroner ved inngangen til 2020, det vil si at nettselskapet har tatt inn mer penger enn hva kundene skulle betalt for tidligere.

Merinntekten skulle etter opprinnelig plan være tilbakebetalt innen utgangen av 2022. Ved å  tilbakebetale denne merinntekten til våre nettkunder allerede i 2020, kan vi nå bidra til å lette den økonomiske byrden for våre nettkunder

Reduksjonen i nettleien vil utgjøre ca. 28 millioner kroner for 2020, og vil komme våre nettkunder til gode fra og med faktura for mars og ut året. 

Nettleie fra 1.3.2020
 
Nyheter
     
   
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2020 system by NorNet as NorNet-10