Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nett - Nytilknytning på eks. anlegg
 
 
Nytilknytning på eksisterende anlegg

Ved oppsigelse av strøm på et anlegg/installasjon er dette å se på som en varig oppsigelse. Det vil si at dersom det senere skal opprettes et strømabonnement på dette anlegget/installasjonen er det å anse som en nytilknytning, og skal dermed behandles som alle andre nytilknytninger. Dette fører til at det, etter § 17-5 i forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften), kan beregnes et anleggsbidrag for å dekke kostnader ved ny nettilknytning. Les mer på "skal du bygge eller renovere?"

Dersom et anlegg/installasjon har vært frakoblet i over 3 år kan nettselskapet fjerne stikkledningen og den delen av distribusjonsnettet som tjener til forsyning av anlegget/installasjonen. Dette blir varslet på forhånd (§ 3-10 i EBLs standardavtale for tilknytning).
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• AMS
• Nettleie 2019
• For installatører
• Nytilknytning på eks. anlegg
• Forespørsel om nettilknytning
• Flytting
• Bestilling/Oppsigelse
• Kompensasjon
• Standard vilkår
• Leveringskvalitet
• Leveringsplikt
• Måleravlesning
• Elsertifikater
• Slik bytter du kraftleverandør
• ENØK
• Plusskunde
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10