Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Pressemeldinger - Vesterålskraft regnskap 2013
 
 
Årsresultatet i Vesterålskraft for 2013 er klart

Årsresultatet i Vesterålskraft for 2013 er klart, og konsernstyret behandlet den 28. april regnskap og årsberetning for 2013.

Vesterålskraft er et konsern med Vesterålskraft AS som morselskap. Aksjene i Vesterålskraft AS eies av Bø kommune (35%), Sortland kommune (35%) og Øksnes kommune (30%). De respektive virksomhetsområder er organisert i datterselskaper eid av Vesterålskraft AS.

Konsernet har også i 2013 hatt et høyt aktivitetsnivå og totalt investert 38,5 millioner kroner. Det er investert 25,8 millioner i nytt ledningsnett og oppgradering av trafostasjoner. Videre er det investert 8,1 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, og 4,6 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Konsernet Vesterålskraft har et overskudd etter skatt på kr 16,9 millioner i 2013, mot et underskudd på kr -2,7 millioner i 2012. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak høyere tildelt inntektsramme for nettinntekter, samt at resultatet for 2012 var påvirket av en ekstraordinær nedskriving av verdiene i fjernvarmeanlegget i Sortland. Morselskapet har et overskudd etter skatt på 7,3 millioner kr i 2013, mot et overskudd på 0,5 millioner kr i 2012. Nettvirksomheten har overskudd etter skatt på 10,5 millioner kr i 2013, mot et underskudd på 0,7 millioner kr i 2012.

Antallet feil og avbrudd ble høyere i 2013 enn i 2012, men skyldes i hovedsak planlagte utkoblinger. Kostnadene for ikke levert energi (KILE) var betydelig høyere enn i 2012. (1,65 mill i 2012 mot 2,75 mill i 2013). Konsernets bokførte totalkapital var pr. 31/12/2013 kr. 447,1 millioner, med en egenkapitalandel på 46,2 %.

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 6,1 millioner kr i utbytte, som er i tråd med gjeldende utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 12. mai klokken 09.00 i selskapets lokaler på Sortland.

Halvard S. Pettersen (sign.)
Adm. direktør
Vesterålskraft AS

Spørsmål rettes til undertegnede på tlf.nr: 482 97 939
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• Film
• Vesterålskraft regnskap 2012
• Konsesjon Ånstadblåheia vindkr
• Vesterålskraft og Lofotkraft
• Vesterålskraft regnskap 2013
• Elektro Installasjon AS selges
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10