Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nett - Plusskunde
 
 
En plusskunde er en kunde som på ulike tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandør.

Typiske plusskunder er boligeiere med solcellepaneler på taket. Andre typer anlegg kan være vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og lignende.

En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, og bruker egenprodusert strøm til delvis å dekke eget forbruk. Når produksjonen er mindre enn eget forbruk, kjøpes det som trengs fra kraftleverandør og nettleie betaler for transporten av kraften. I perioder med større produksjon enn eget forbruk, mates overskuddsproduksjonen inn i Vesterålskraft Netts distribusjonsnett.

For at sluttkunde skal få økonomisk oppgjør for eventuell overskuddsproduksjon krever ordningen at sluttkunde selv inngår en egen avtale med kraftleverandør for kjøp av denne kraften.

Les her hva NVE sier om plusskunder NVE

Fakta om plusskundeordningen

Kort fortalt er en plusskunde en nettkunde som produserer elektrisk energi til eget forbruk, men som på tider av året produserer mer energi enn det kunden selv forbruker. Overskuddsenergien selges tilbake til en kraftleverandør. Kunden kan ikke produsere mer total elektrisk energi over året enn det den selv forbruker, og maksimal produksjon ut på nettet må aldri overstige 100kW.

Ordningen innebærer at:

• det lokale nettselskapet avregner nettleie for plusskundens netto strømforbruk (dvs. avregner ikke den strømroduksjon som plusskunden bruker selv)

• kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet

• i tillegg vil plusskunder bli godtgjort for overskuddsproduksjonens bidrag til redusert nett-tap. Dette skjer gjennom et negativt energiledd, som skal gjenspeile nyttevirkningene av at strømmen får kortere «transportvei» i geografiske områder der det totalt sett er lavere produksjon enn forbruk av elektrisk energi (underskuddsområder)

• plusskunden kan ikke levere kraft til andre sluttkunder

Alle kan bli plusskunder

Du må starte med å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som sender oss en melding om installasjonsarbeid.

Alle som skal bli plusskunder må ha AMS måler installert.

Energifondet Enovahar ulike tilskuddsordninger for boligeiere som ønsker å bidra til mer fornybar energiproduksjon og mer effektiv energibruk. På Enovas hjemmeside finner du informasjon om tilskudd til el-produksjon i egen bolig og andre støtteordninger.

Tekniske krav

Vesterålskraft Nett stiller tekniske krav til plusskundenalegg slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder. Av sikkerhetsmessige årsaker er det også krav om at et plusskundeanlegg skal kobles ut automatisk ved strømstans i Vesterålskraft Netts distribusjonsnett, og være utkoblet inntil normal strømforsyning er opprettet av Vesterålskraft Nett.

Det er plusskundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet, og sørge for utstyr som sikrer at produksjonsanlegget kobles ut ved strømutfall i distribusjonsnettet. En plusskunde er juridisk og økonomisk ansvarlig for skader hvis ikke plusskundens produksjonsenhet kobles ut ved strømstanser i Vesterålskraft Netts distribusjonsnett. Dette skal skje automatisk og momentant.

 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• AMS
• Nettleie 2019
• For installatører
• Nytilknytning på eks. anlegg
• Forespørsel om nettilknytning
• Flytting
• Bestilling/Oppsigelse
• Kompensasjon
• Standard vilkår
• Leveringskvalitet
• Leveringsplikt
• Måleravlesning
• Elsertifikater
• Slik bytter du kraftleverandør
• ENØK
• Plusskunde
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10