Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Elsikkerhet - Det lokale eltilsyn
 
 
Det lokale eltilsyn (DLE)

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og tilsyn. Virksomheten drives på vegne av Produkt- og Elektrisitetstilsynet, men hører økonomisk og administrativt inn under Vesterålskraft Nett AS.

Det elsikkerhetsarbeide som DLE er pålagt å utføre, inndeles i følgende arbeidsoppgaver:

- Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.

- Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger.

- Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav.

- Revisjon og verifikasjon av den delen av internkontroll systemene som gjelder det elektriske anlegget i virksomheter.

- Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider i energiverkets forsyningsområde.

- Kontroll og oppfølging av virksomheter med elektromedisinsk utstyr.

- DLE bistår også eiendomsmeglere med opplysninger om heftelser på boliger.
Bistår i brannetterforskning.

- Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak.

Er du klar over at du som eier/bruker av et el-anlegg er ansvarlig for at det er i orden? Og at du selv må sørge for dokumentasjon på dette?
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• Det lokale eltilsyn
• Egenkontroll
• Elektroinstallatører
• Erklæring om samsvar
• HMS i virksomheten
• Private anlegg
• Bolig nær høyspentanlegg
• Elsikkerhetsportalen
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10