Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Elsikkerhet - Elektroinstallatører
 
 
Elektroinstallatører

Det spesielle med installatører kontra andre virksomheter som DLE skal føre tilsyn av iht. internkontroll av el- sikkerhet, er at denne gruppen er innenfor DLE`s eget fagområde.

Det stilles spesielle krav til installatørene sett med DLE`s øyne. DLE er satt til å føre kontroll av installatørene med de strenge krav som stilles til disse. Installatørene og dets ansatte må dokumentere at de innehar fagkompetanse både teoretisk og praktisk innenfor de forskjellige arbeidsoppdrag de skal utføre.

DLE tildeler autorisasjoner, ved at installatør forplikter seg til å følge de lover og regler som gjelder innen elektro-området, og fratar autorisasjoner når forpliktelsene ikke blir fulgt. Stikkprøvekontroll blir foretatt av både jobber de utfører og av dokumentasjon iht. krav stilt i lovverket.

Avvik som blir avdekket må rettes innenfor en gitt frist og tiltak må gjennomføres slik at gjentakelse forhindres. Gjentakelse av avvik ligger til grunn for vurdering av reaksjon fra DLE, i verste fall fratakelse av autorisasjon.


Erklæring om samsvar:
Fra 1. juli 1999 skal det for alle nye elektriske installasjoner eller endringer av eksisterende installasjoner, utstedes en samsvarserklæring av den elektroentreprenør som utfører arbeidet.

Erklæringen er en garanti fra elektroentreprenøren om at anlegget er i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav både når det gjelder prosjektering og utførelse.

Utførende elektroentreprenør har plikt til å oppbevare samsvarserklæringen og tilhørende dokumentasjon i minst 5 år etter at arbeidet er utført.
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• Det lokale eltilsyn
• Egenkontroll
• Elektroinstallatører
• Erklæring om samsvar
• HMS i virksomheten
• Private anlegg
• Bolig nær høyspentanlegg
• Elsikkerhetsportalen
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10