Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Elsikkerhet - HMS i virksomheten
 
 
HMS i virksomheten


Hva omfatter forskriften?
Hovedinnholdet i Forskriften om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) er at alle virksomheter skal ha dokumenterte systemer og rutiner som viser hva de gjør for å etterleve krav i lover og forskrifter. Disse aktivitetene utgjør til sammen virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS- arbeid). Deler av aktivitetene skal kunne dokumenteres skriftlig ovenfor tilsynsmyndighetene.

Hvem gjelder forskriften for?
Forskriften on HMS- arbeid gjelder for alle typer virksomheter som f.eks. fabrikker, organisasjoner, butikker, kontorer, andelslag, gårdsbruk, leger og helseinstitusjoner.

Hva er formålet?
Formålet med HMS- forskriften er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skade/ulykke ved at elektriske installasjoner og apparater er i orden.

Hvordan skal virksomheten gjøre dette?
HMS- forskriften er et verktøy til å fremme bedre helse , miljø og sikkerhet i en virksomhet.

HMS- arbeidet skal ved dokumenterte tiltak sikre at virksomheten driver i samsvar med de lover som gjelder for virksomheten.

Det skal angi hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, og hvordan det skal gjøres.

Virksomhetens ansvarlige skal jevnlig følge opp, vurdere og eventuelt endre system for HMS- arbeidet.
 

Les mer om:
     
 
• For installatører
 
 
     
 
Parallelle sider
• Det lokale eltilsyn
• Egenkontroll
• Elektroinstallatører
• Erklæring om samsvar
• HMS i virksomheten
• Private anlegg
• Bolig nær høyspentanlegg
• Elsikkerhetsportalen
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10