Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Elsikkerhet - Private anlegg
 
 
Private anlegg

Vesterålskraft Nett AS er pålagt og utføre et visst antall kontroller på boliger hvert år. Disse blir plukket ut av Det Lokale Eltilsyn (DLE) basert på en risikovurdering.

Hvem har ansvaret for ditt elektriske anlegg?

Det er eier/bruker som har ansvaret for at det elektriske anlegget til enhver tid tilfredsstiller de forskirfter og krav som gjelder.

Kontrollen består av:

Måling
Det foretas en isolasjonsmotstands måling mellom faser og jord for å måle om det er jordfeil på utstyr og anleggsdeler.

Visuell kontroll av anlegget
En fysisk sjekk går ut på å se på den faste installasjonen, som brytere, stikkontakter, kabler, koblingsbokser, sikringsskap, inntak osv. Samt det som fins av løst utstyr, som elektriske apparater, maskiner, skjøteledninger (bevegelige ledninger) osv.

Informasjon
Informasjon blir gitt i form av brosjyrer og samtale med den respektive kunde. Informasjonen vil bestå av en sikkerhetsbit strømforbruk og ENØK "energiøkonomisering" (sparetiltak). Uvettig bruk av el.apparater mm.

Feil bruk av elektrisk utstyr og apparater er en meget vanlig brannårsak.
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• Det lokale eltilsyn
• Egenkontroll
• Elektroinstallatører
• Erklæring om samsvar
• HMS i virksomheten
• Private anlegg
• Bolig nær høyspentanlegg
• Elsikkerhetsportalen
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10