Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Tjenester - Fornybar Energi - Fjernvarme
 
 
Fjernvarme

Vesterålskraft Produksjon AS har fjernvarmeanlegg på Sortland og Myre. Vi leverer årlig ca 10 GWh, dvs 10 millioner KWh pr år.
Vi leverer fjernvarme for oppvarming og varmtvann til kommunale bygg, næringsbygg og privatboliger.
 
  Varmt og godt med vannbåren varme.

Hva er fjernvarme?
Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner et større område med energi til varmt tappevann og oppvarming.

Hovedvarmekilden er ei varmepumpe som henter energi fra golfstrømmen som passerer oss i Sortlandsundet til anlegget på Sortland og i Myre havn til anlegget på Myre. På de kaldeste dagene kreves det høyere temperatur i systemet og da benyttes det hovedsakelig el-kjeler til dette. Ved eventuelt strømutfall overtar oljekjeler oppvarmingen av vannet. Det er i nær fremtid behov for utvidelse av effekt og det er sannsynlig at dette vil skje med biobrensel.

Distribusjon
Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legger i bakken som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på under fem prosent.

Infrastruktur hos kunden
Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg.

Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri.
Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisitet.

For mer informasjon om fjernvarme - se fjernvarmeforeningens hjemmesider:
Fjernvarmforeningen
 

Les mer om:
     
 
• Fjernvarmetariffer 2018
• Teknisk forskrift fjernvarme
• Skal du bygge?
 
 
     
 
Parallelle sider
• Fjernvarme
• Vannkraft
• Kart over regulerte vann
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10