Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Linker
 
 
Linker

Linker eierkommuner:

Bø kommune
Bø i Vesterålen

Sortland kommune
Sortland - den blå byen ved sundet.

Øksnes kommune
Øksnes kommune - en ramsalt opplevelse.


Andre linker:

Altibox
Altibox er et unikt nasjonalt samarbeid av partnere som tilbyr fiberoptiske bredbåndsløsninger med interaktivt tv, lynraskt internett og gratis tellerskritt i én og samme fiberkabel. Vesterålskraft Bredbånd AS er en av Altibox partnerne.

Filmer om hvordan det er å jobbe som energioperatør og hvordan man kan ta fagbrev og utdanne seg videre til elkraftingeniør gjennom Y-veien

Grønn boks
Grønn boks er energibransjens informasjonskampanje som viser at energibedriftene er en del av løsningen for fremtidens klimautfordringer.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet (DSB)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. De skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Energibedriftenes Landsforening (EBL)
EBL – drivkraften i utviklingen av Norge som energinasjon

Energiloven
Energiloven av 1990 gir rammene for organiseringen av kraftforsyningen i Norge

Enova
Enova arbeider for å redusere energibruken ved å gi gratis rådgivning og informasjon om de riktige tiltakene.

ENØK
Enøksentrene i Norge er myndighetenes informasjons- og rådgivningskontorer på enøk, energibruk og miljø. Her finner du informasjon og rådgivning om generell enøk.

Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av konkurransepolitikken i Norge, med utgangspunkt i konkurranseloven og pristiltaksloven.

Norsk Fjernvarmeforening
Norsk Fjernvarmeforening representerer det meste av bedrifter som produserer fjernvarme i Norge.

NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk.

Olje- og energidepartementet 

Les mer om:
     
   
     
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2020 system by NorNet as NorNet-10