Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nett - Leveringsplikt
 
 
Ventetariff og valg av kraftleverandør

Alle våre nettkunder må i tillegg selv velge en kraftleverandør. Inntil du har valgt deg en kraftleverandør, er Vesterålskraft Nett AS pliktig til å levere deg strøm (leveringsplikt) fram til din bestilling fra kraftleverandør foreligger, og leverandørbyttet er gjennomført. Kraft og nettleie vil i denne perioden komme på samme faktura fra oss.

OBS: Leveringsplikten er kun ment som en midlertidig ordning.

Gjeldende pris på leveringsplikten hos Vesterålskraft Nett AS er Spotpris fra kraftbørsen Nord Pool + 5øre/kWh. Etter 6 uker øker denne prisen til 15 øre/kWh. I tillegg kommer et fastbeløp på kr 504,- pr år. Ordinær nettleie kommer i tillegg, se priser for nettleie.

Du kan altså fritt velge hvilken kraftleverandør du vil.
En oversikt over de som er aktive i vårt nett finner du her SE KRAFTLEVERANDØRER

Oversikt over hva de forskjellige kraftleverandørene kan tilby finner du her:
www.strømpris.no


Du må oppgi de 8 siste sifferne i din målepunkt-id til den leverandøren du velger å bestille kraft fra.

Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no. Her finner du også informasjon om hvordan du kan inngå en ordinær kraftleveringsavtale med en kraftleverandør i vårt nettområde.

Se Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) rundskriv vedr leveringsplikt.

 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• AMS
• Nettleie 2019
• For installatører
• Nytilknytning på eks. anlegg
• Forespørsel om nettilknytning
• Flytting
• Bestilling/Oppsigelse
• Kompensasjon
• Standard vilkår
• Leveringskvalitet
• Leveringsplikt
• Måleravlesning
• Elsertifikater
• Slik bytter du kraftleverandør
• ENØK
• Plusskunde
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10