Ansatte i Vesterålskraftkonsernet gir kr 50.000, - til humanitær hjelp til Ukraina

Konsernet Vesterålskraft gikk i går ut med en pressemelding om at styret bevilget kr 500.000, - til humanitær nødhjelp til Ukraina. Nå har også de ansatte i konsernet samlet seg og ønsker å gi kr 50.000 av egne midler til nødhjelpen

- Når det ble kjent at styret i Vesterålskraft hadde bevilget penger til humanitær nødhjelp i går ble det snakk om hvordan vi ansatte også kunne bidra. Vi som er ansatte i Vesterålskraft konsernet har et eget fond som er satt av til kompetansehevende tiltak i bedriftene. Disse midlende er i utgangspunktet øremerket til kurs, utdanning og lignende, men gitt den situasjonen som pågår i Ukraina nå ønsker vi å donere deler av dette fondet til nødhjelpsorganisasjoner som kan bistå sivilbefolkningen i Ukraina, sier markedsansvarlig i Vesterålskraft, Ivan Josefsen.

Tilbakemeldingene fra nødhjelpsorganisasjonene er at det største behovet nå er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig lokalt utstyr til befolkningen i landet. Derfor ønsker vi å bidra med et pengebeløp til Røde Kors.

- Det at våre ansatte ønsker å bidra selv i form av å gi av egne midler i fondet syns jeg er et flott tiltak. At det i tillegg ble en enstemmig beslutning blant våre ansatte viser hvor sterkt krigen i Ukraina har påvirket oss alle sier direktør i Vesterålskraft, Halvard Pettersen

Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies