Vesterålskraft og Troms Kraft i forhandlinger om fusjon

Med bakgrunn i stadig nye og skjerpede krav til bransjen har Vesterålskraft på oppdrag av sine eiere vurdert ulike fusjonsalternativer, og har valgt å forhandle videre med Troms Kraft med sikte på å ha en løsning klar for beslutning i løpet av første halvår.

Vesterålskraft har siden november 2020 vurdert aktuelle fusjonsalternativer på oppdrag fra eiere. Det er i dagens konsernstyremøte besluttet å videreføre forhandlingene med Troms Kraft.

Arbeidsplassene består
Den løsningen vi har landet på innebærer et helt eller delvis salg av Vesterålskraft Nett inn i nettselskapet til Troms Kraft, Arva, og et salg av Vesterålskraft Produksjon til Troms Kraft Produksjon. Med denne løsningen ser vi for oss å kunne utvikle et felles kundesenter for nettselskapet Arva ledet fra Sortland. Arva er Nord-Norges største nettselskap med over 120.000 nettkunder og er resultatet av en fusjon mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett. 
Vi ser også på muligheten for å etablere en nysatsning på utvikling og elektrifisering av Vesterålen og landsdelen. Begge satsingene vil på sikt kunne bidra til nye kompetansearbeidsplasser i vår region.

- Vi har valgt å forhandle videre med Troms Kraft da det best innfrir Vesterålskraft sine eieres krav og forventninger om lavere nettleie for innbyggere og næringsliv, mer effektiv drift, videreutvikling av selskapet, og at ingen av dagens ansatte i Vesterålskraft skal miste jobben sier Torbjørn Åsbakk - daglig leder i Vesterålskraft Nett.

Best for innbyggere og næringsliv
- Vi er glade for at Vesterålskraft peker på vårt foreslåtte alternativ som det mest attraktive, og gleder oss til å gå i nærmere dialog for å utvikle et godt og sterkt partnerskap til beste for innbyggere og næringsliv, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

Grønt skifte

I den siste tiden har mange nettselskaper over hele landet fusjonert. Elektrisitet er helt avgjørende i det grønne skiftet, og gjennom denne sammenslåingen kan man få et større lokalt kompetansemiljø på dette. 

- Strøm og forsyningssikkerhet blir stadig viktigere i våre samfunn. Høy nettleie kan gjøre det mindre attraktivt å etablere seg i regionen. Lavere nettleie ventes å bidra positivt til økt bosetting og næringsutvikling i vår region fremover. Etablering et eget selskap for elektrifisering vil gi et taktskifte i regionens satsing på det grønne skiftet. Vi ser fram til de videre forhandlingene med Troms Kraft og håper at disse innfrir våre eieres krav og forventninger, avslutter administrerende direktør i Vesterålskraft Halvard Pettersen.

Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies