Vesterålskraft Produksjon AS


Vår historie startet allerede i 1938 da Vesterålens Kraftforsyning A/S ble opprettet med et mål om å skaffe penger til utbyggingen av Vangpollen.

Vesterålskraft har bygget seg opp erfaring og en lang tradisjon for produksjon av ren, miljøvennlig og fornybar energi. I 1941 startet vi opp med produksjon av vannkraft ved Vangpollen kraftstasjon og fortsatte kraftutbygging i Djupfjorden med etablering av tre kraftstasjoner som ble satt i drift hhv 1952, 1957 og 1984.

Etablering av en vindmølle i 1991 har gjort at vi også har lang erfaring innenfor vindkraft, om enn i liten skala. Vindmøllen ble avviklet august 2018 og området delvis sanert og klargjort for nye private prosjekter.

Vesterålskraft Produksjon AS (tidligere Vesterålskraft AS) ble stiftet 19 des 1996 og er nå et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS.

Totalt har vi med virkning fra 2008 en vannkraftproduksjon på ca 50 GWh - noe som tilsvarer ca 2500 husstander, og fjernvarmeproduksjon på ca 12 GWh som tilsvarer ca 600 husstander fordelt på i underkant av 300 leiligheter og eneboliger, og ca 50 større offentlige og næringsvirksomheter.

Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies