Djupfjord 1

Djupfjord 1 ble satt i drift 1952 og oppgradert i 2007.
- Kraftverket utnytter et fall på 144 meter fra Storvatnet til havnivå ved Djupfjorden.
- Storvatnet er oppdemmet og reguleres mellom 152 og 133 moh.
- Det er installert en francis turbin på 5,1 MW.
- Kraftverket har en årsproduksjon på ca 23 GWh - noe som tilsvarer forbruket til
ca 1150 husstander.


Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies