Til forsiden Vesterålskraft AS

Varslings- og klageveiledning

Vesterålskraft har som mål å yte utmerket service, men i enkelte tilfeller opplever vi at ikke alt går som planlagt og da setter vi pris på tilbakemelding slik at vi kan forbedre oss.

Dersom du har oppdaget kritikkverdige forhold med/i bedriften, er misfornøyd med noe vedrørende ditt kundeforhold eller har andre ting å klage/varsle om kan du kontakte oss her.

 

Vesterålskraft vil da behandle klagen i henhold til vår rutine for varsling/ klager.

Prosedyre

Varsling

Våre virksomheter forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og jobber kontinuerlig for å være i samsvar med krav i Åpenhetsloven. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt og vil være en prosess som går over tid, og evalueres jevnlig.

Har du oppdaget kritikkverdige forhold kan du varsle oss om disse på epost:
post@vesteralskraft.no merket «Varsling»

Vesterålskraft vil ved mottak av varslingen bekrefte at den er mottatt, og den vil besvares senest innen 14 dager med handlingsplan og/eller tiltak for å unngå at lignende hendelser skjer igjen.

Kundeklage

I mange tilfeller skyldes klager misforståelser. Du bør derfor først kontakte kundesenteret i det selskapet det gjelder og se om det kan løse problemet.

Kontaktinfo

Dersom du ikke er fornøyd med utfallet av din forespørsel kan du sende en epost til post@vesteralskraft.no merket: «kundeklage.»

Klagen bør inneholde informasjon om hva du er misfornøyd med samt ditt forslag til løsning.
Få med alt du mener er relevant informasjon.

Vesterålskraft vil ved mottak av kundeklage bekrefte at klagen er mottatt, og klagen vil besvares senest innen 14 dager.

Dersom det ikke er mulig å konkludere innen 14 dager, vil Vesterålskraft innen samme frist gi kunden skriftlig beskjed om status for klagebehandlingen, samt forventet tidspunkt for endelig tilbakemelding.