Til forsiden Vesterålskraft AS

Våre kraftverk

Kraftverk

Vår historie startet allerede i 1938 da Vesterålens Kraftforsyning A/S ble opprettet med et mål om å skaffe penger til utbyggingen av Vangpollen.

Vesterålskraft har bygget seg opp erfaring og en lang tradisjon for produksjon av ren, miljøvennlig og fornybar energi. I 1941 startet vi opp med produksjon av vannkraft ved Vangpollen kraftstasjon og fortsatte kraftutbygging i Djupfjorden med etablering av tre kraftstasjoner som ble satt i drift hhv 1952, 1957 og 1984.
I løpet av høsten 2023  bygger vi også ny kraftstasjon i Tverrelva som vil gi ytterlige 8,9 GWh.

Totalt har vi med virkning fra 2025 en vannkraftproduksjon på ca 60 GWh – noe som tilsvarer ca 3000 husstander, og fjernvarmeproduksjon på ca 12 GWh som tilsvarer ca 600 husstander fordelt på i underkant av 300 leiligheter og eneboliger, og ca 50 større offentlige og næringsvirksomheter.