Til forsiden Vesterålskraft AS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vesterålskraft er tilsluttet Fornybar Norge, som har vedtatt følgende visjon;

Vesterålskraft har signert Fornybar Norges 5 HMS-løfter, og jobber kontinuerlig for å oppfylle disse;

Kvalitet

Vår visjon er;
Med Vesterålskrafta inn i fremtida

 

Våre overordna kvalitetsmål er:

  • Rett kvalitet i leveranser
  • Styring, kontroll og lønnsomhet
  • Medarbeiderutvikling
  • Kontinuerlig forbedring
  • Bidrag til samfunnsutvikling direkte og indirekte