Til forsiden Vesterålskraft AS

Redegjørelse etter åpenhetsloven for konsernet Vesterålskraft AS

Våre virksomheter forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og jobber kontinuerlig for å være i samsvar med krav i Åpenhetsloven. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt og vil være en prosess som går over tid, og evalueres jevnlig.

Redegjørelse etter åpenhetsloven