Djupfjord 2

Djupfjord 2 ble satt i drift 1957 .
- Kraftverket utnytter et fall på 103 meter fra Øvre Blokkenvatn i Blokkenvassdraget til Storvatnet. Øvre Blokkenvatn reguleres mellom 261 og 245 moh.
- Det hentes også inn vann fra Beibarnsvatnan (262 moh).
- Det er installert en francis turbin på 2,7 MW.
- Kraftverket har en årsproduksjon på ca 9 GWh - noe som tilsvarer forbruket til ca 450 husstander.
- Etter at vannet har vært brukt i verket, ledes det ut i Storvatnet, som er magasin for Djupfjord I kraftverk.


Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies