Vangpollen

Vangpollen ble satt i drift i 1942 og oppgradert i 1989.
- Kraftverket utnytter et fall på 320 meter fra nedre Vangpollvatnet til havnivå ved Vangpollen i Sigerfjorden.
- Øvre Vangpollvatnet er magasin og reguleres mellom 448 og 433 moh.
- Det er installert en horisontal peltonturbin på 3,5 MW.
- Kraftverket har en årsproduksjon på ca 14 GWh - noe som tilsvarer forbruket til ca 700 husstander.

Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies