Til forsiden Vesterålskraft AS
  • Byggherre/ Eier må bestille abonnement for fjernvarme hos Vesterålskraft Produksjon 
  • Anleggsbidraget må være betalt før måler leveres til rørleggeren
  • Anleggets el-installatør legger frem fast spenning 230V til regneverk-fjernvarmemåler
  • Anlegget skal ikke settes i drift før måler er montert

Skjema fylles ut av rørleggerfirma: