Til forsiden Vesterålskraft AS
illustrasjon fjernvarme
  • Vesterålskraft Produksjon AS har fjernvarmeanlegg på Sortland og Myre.
    Vi leverer årlig ca 12 GWh – noe som tilsvarer strøm til ca 600 husstander. Det leveres fjernvarme for oppvarming og varmtvann til ca 180 leiligheter, ca 110 eneboliger og ca 40 større offentlige og kommunale næringsbygg i Sortland og Øksnes.

Hva er fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som forsyner et større område med energi til varmt tappevann og oppvarming.

Hovedvarmekilden er ei varmepumpe som henter energi fra Golfstrømmen som passerer oss i Sortlandsundet til anlegget på Sortland og i Myre havn til anlegget på Myre. På de kaldeste dagene kreves det høyere temperatur i systemet og da benyttes det hovedsakelig el-kjeler til dette. Ved eventuelt strømutfall overtar oljekjeler oppvarmingen av vannet, men siden 2019 har vi ikke hatt oljekjelene i bruk. Det er i nær fremtid behov for utvidelse av effekt og det er sannsynlig at dette vil skje med biobrensel eller annen fornybar energibærer.

Distribusjon

Vannet distribueres til næringsbygg, offentlige bygg og boliger gjennom isolerte rør. Rørene legger i bakken som annen infrastruktur som telelinjer og strømkabler, og har et gjennomsnittlig varmetap på under fem prosent.

Infrastruktur hos kunden

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg.  Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri. Kundene styrer varmen med termostater og forbruket registreres med energimålere, like enkelt som ved bruk av elektrisitet. For mer informasjon om fjernvarme – se fjernvarmeforeningens hjemmesider:

Priser fjernvarme