Til forsiden Vesterålskraft AS
Halvard S. Pettersen

Bevilger kr 500.000, – til humanitær hjelp til Ukraina

Vesterålskraft AS bevilger kr 500.000, – til humanitær hjelp til Ukraina. Oppfordrer flere i bransjen til å gjøre det samme

Konsernet Vesterålskraft er i en fase hvor vi har behov for kapital til utvikling og reinvestering av våre virksomhetsområder. Men akkurat nå er de som har størst behov for kapital de organisasjonene som hjelper mennesker i nød i Ukraina sier administrerende direktør Halvard Pettersen. Derfor har styret i Vesterålskraft AS i dag bevilget kr. 500.000, – til humanitær nødhjelp – samtidig ønsker vi å oppfordre andre selskaper i bransjen til å gjøre det samme!

Russlands invasjon av Ukraina har påført befolkningen i landet umenneskelige lidelser det nesten ikke er til å fatte. Invasjonen gjennomføres på en ytterst brutal måte som ikke tar hensyn til menneskelige lidelser eller nød blant sivilbefolkningen, og er å anse som et totalt brudd på folkeretten og kan ikke forsvares på noen som helst måte.

Befolkningen i Ukraina viser en heroisk motstand og kjemper for å kunne videreføre sitt demokrati og sin rett til frie valg og sin ytringsfrihet. De kjemper således vår kamp, vi som er så heldig å bo i et demokrati der vi respekterer at mennesker er forskjellige, har egne meninger og ønsker.

Solidariteten og givergleden i Norge til det ukrainske folket er stort og det sendes allerede mengder av utstyr og materiell til Ukraina for å hjelpe flyktningene og de massive utfordringene dette også medfører også for nabolandene. Dette er flotte initiativ, men tilbakemeldingen fra nødhjelpsorganisasjonene nå er at det største behovet er penger til innkjøp av vann, mat og annet nødvendig utstyr til den hardt prøvede sivilbefolkningen i landet.

Vi setter svært stor pris på at styret i Vesterålskraft bevilger støtte til humanitær hjelp for den hardt prøvede sivilbefolkningen i Ukraina. Det viser at vi har et sterkt og godt styre som evner å prioritere det som virkelig er viktig i en tid som denne, sier Halvard Pettersen.