Om oss

Vår historie gav lys til øyriket vårt!

Vesterålskrafts historie er historien om en gruppe med mennesker som med en stor porsjon mot, vilje og nøkternhet etablerte det som i dag framstår som det største interkommunale tiltaket i Vesterålen. Målet var å skaffe og transportere fram strøm til øyriket som et offentlig gode. Fokus var satt på å sikre nødvendig kraftoppdekning og sikker transport til området på en rimeligst mulig måte.

Tilbakeblikk

1938 Vesterålens Kraftforsyning A/S ble opprettet med et mål om å skaffe penger til utbyggingen av Vangpollen samt linjenettet i Sortland. Med garantier fra Sortland sparebank, Nordland Privatbank og Kommunalbanken i ryggen, samt gjennom statstilskudd, kommunale og private aksjekjøp og salg av obligasjoner fikk Vesterålen Kraftforsyning A/S lån til å iverksette utbyggingen. Fordelingen ble slik: Sortland 35%, Bø 35%, Øksnes 20% og Langnes 10%.

30. november 1939 ble det kalt sammen til møte for "obligasjonstegnerne til konstituering av representantskap". Samme dag ble styrets innstilling om finansiering og utbygging vedtatt. Dette ble den første arbeidsdagen i VESTERÅLENS KRAFTLAGs historie.

1994 Vesterålens Kraftlag blir Aksjeselskap og skifter navn til Vesterålskraft AS.

1996 Vesterålskraft AS deles selskapene opp i to selskaper, Vesterålskraft Nett AS, Vesterålskraft produksjon- og omsetningsselskap AS.

1998 Kraftomsetningen til sluttbruker overdras til Kraftinor AS, et nytt omsetningsselskap som eies av Vesterålskraft AS, Lofotkraft Produksjon AS og Narvik Energi AS.

2004 Vesterålskrafts aksjepost i Kraftinor selges til Lofotkraft Produksjon AS og Narvik Energi AS, og er dermed helt ute av all kraftomsetning.

2005 Vesterålskraft Bredbånd AS blir opprettet for å videreføre bredbåndsatsingen i konsernet.

2010 Vesterålskraft Strøm AS blir opprettet for å ivareta oppstart av kraftomsetning i konsernet.

2019 Vesterålskraft Strøm AS selges til Fjordkraft, og blir Fjordkrafts hovedbase for satsingen i Nord-Norge.

2022 Vesterålskraft Nett AS endrer navn til Vestall

Følg oss på: Vesterålskraft AS Postboks 103, 8401 Sortland Tlf: 76 11 25 00 Personvern og cookies