Til forsiden Vesterålskraft AS

Vesterålskraft tar psykisk helse på alvor

Ca. 20% av de psykiske plagene i den norske arbeiderbefolkninga skyldes organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet.

Fokuset er arbeidsglede, samhold, trivsel og kunnskap

Ifølge en undersøkelse gjort av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) ble det i 2019 rapportert at 22% av norske arbeidstakere sliter med bl.a. angst, nedstemthet og depresjon.

– Som et ledd i arbeidet med HMS-løftet arrangerer vi et HMS-seminar på verdensdagen for psykisk helse, den 10.oktober for alle våre ansatte sier Anita White Olsen – HMS og Kvalitet-leder for Vesterålskraft.

Fokus på vårt seminar er arbeidsglede, og hvordan vi styrker samhold, trivsel og kunnskapen om arbeidets innvirkning på vår psykiske helse.

Vi har leid inn selveste Tom Åge Myhren, Livsgnistreren,  til dette seminaret. Han har siden 1999 jobbet med de fleste typer organisasjoner og deres tanker og behov for flere kreative løsninger på mange felt.


Erfaringen fra dette arbeidet er at det som regel finnes et ubrukt potensial i medarbeiderne selv, hvis det blir sluppet løs og orkestrert godt.
Ikke minst gjelder dette på området arbeidsglede. Når vi nå møtes til seminar skal det deles tanker, idéer og innspill som bidrar til at vi ytterligere forsterker en omgivelse, der folk virker på sitt aller beste.

Studier STAMI har gjennomført anslår at ca. 20% av de psykiske plagene i den norske arbeiderbefolkninga skyldes organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet.

  • Gjennom kontinuerlig, systematisk forebyggende arbeid med å skape et godt arbeidsmiljø kan vi redusere eller eliminere disse utfordringene. STAMI har definert seks viktige faktorer som bidrar til å skape et positivt og trygt arbeidsmiljø og som vi jobber kontinuerlig med, disse er:
  • Å dyrke en kultur for sosial støtte og legge til rette for et rettferdig og støttende arbeidsmiljø.
  • Stille krav i arbeidet samtidig som man legger til rette for å styre egen arbeidsdag og autonomi.
  • Sørge for en god balanse mellom arbeid og privatliv.
  • Legge til rette for konkrete, forståelige vilkår ved å tidlig gi god informasjon og mulighet til å påvirke prosesser som angår arbeidsplassen.
  • Bygge en organisasjonskultur og et sosialt klima som bidrar til tillit, trygghet og som vektlegger de menneskelige ressursene våre.
  • Skape balanse mellom innsats og belønning ved å gi positive utfordringer, annerkjennelse og tilbakemeldinger på utført arbeid.

– Da Byforeningen tok kontakt med Vesterålskraft og spurte om de kunne bli med på å markere Verdensdagen for psykisk helse, så var de allerede godt inn i planleggingen -og sa umiddelbart ja til et samarbeid. Vi synes det er flott at Vesterålskraft har fokus på, og tar seg tid til, å bygge god organisasjonskultur i en ellers hektisk hverdag.

Det er god butikk i å ta vare på sine ansatte, årets tema er #Lagplass og handler om å høre til i fellesskapet -også på jobb.

Nå håper vi at flere bedrifter i Sortland gjør som Vesterålskraft: markerer verdensdagen for psykisk helse, og gjerne i et fremtidig samarbeid med Byforeningen, oppfordrer Julia Holm, prosjektleder for Sortland Byforening.

Vår HR-leder Arnhild har etablert «soner» rundt om på byggene hvor ansatte befinner seg. Her har vi fått plakater med tips og spørrekort med temaer som bidrar til å bygge bedre kjennskap, tillit og trygghet fra Sortland Byforening. Alle ansatte har da muligheten til å lese seg opp, stille gode spørsmål til hverandre og på denne måten bli bedre kjent og tryggere på seg selv og i arbeidsmiljøet vårt  

Julia Holm, Sortland byforening og Arnhild Duås, HR-leder Vesterålskraft