Til forsiden Vesterålskraft AS
Djupfjord1

Djupfjord 1

Djupfjord 1 ble satt i drift 1952 og oppgradert i 2007. – Kraftverket utnytter et fall på 144 meter fra Storvatnet til havnivå ved Djupfjorden. – Storvatnet er oppdemmet og reguleres mellom 152 og 133 moh. – Det er installert en francis turbin på 5,1 MW. – Kraftverket har en årsproduksjon på ca 23 GWh – noe som tilsvarer forbruket til ca 1150 husstander.

Ikoner med tekst: FrancisTurbin 5,1MW, Produksjon 23GWh, Driftsatt 1952 og Lokasjon Djupfjorden.
  • Middelproduksjon: 23GWh
  • Effekt: 5,1MW
  • Turbin: Francis
  • Magasin: Storvatnet
  • Regulering (HRV/LRV): 152/133 moh.
  • Nedslagsfelt:
  • Magasinkapasitet:
  • Satt i drift: 1952