Til forsiden Vesterålskraft AS
Vangpollen

Vangpollen

Vangpollen ble satt i drift i 1942 og oppgradert i 1989. – Kraftverket utnytter et fall på 320 meter fra nedre Vangpollvatnet til havnivå ved Vangpollen i Sigerfjorden. – Øvre Vangpollvatnet er magasin og reguleres mellom 448 og 433 moh. – Det er installert en horisontal peltonturbin på 3,5 MW. – Kraftverket har en årsproduksjon på ca 14 GWh – noe som tilsvarer forbruket til ca 700 husstander.

Ikoner med tekst: Pelton Turbin 3,5MW, Produksjon 14GWh, Driftsatt 1942 og Lokasjon Sigerfjorden.
  • Middelproduksjon: 14 GWh
  • Installert effekt: 3,5 MW
  • Turbintype: Pelton
  • Magasin: Øvre Vangpollvatnet
  • Regulering (HRV/LRV): 448/433 m.o.h.
  • Nedslagsfelt: 
  • Magasinkapasitet: 
  • Satt i drift: 1942