Til forsiden Vesterålskraft AS

Vesterålskraft Fondet

Vesterålskraft ønsker å bidra til økt aktivitet og engasjement i våre eierkommuner, og med VK fondet kan vi være en støttespiller i jobben om å fremme kultur og idrett i vårt område.

Vi vet at det koster å skape aktivitet i lokalmiljøet, og at det er en betydelig innsats som legges ned i frivillig arbeid i våre kommuner er det ingen tvil om. Det å stimulere til økt aktivitet og engasjement skaper økt bolyst, flere arbeidsplasser og økt rekruttering som igjen skaper bolyst. Med andre ord en god sirkel.

Tildelingen deles ut til lag, foreninger og andre frivillige organisasjoner, og skal fremme arbeid innen kultur eller idrett i en av våre eierkommuner. Tiltak for barn og unge prioriteres. Her finner du en oversikt over alle vi har sponset opp gjennom årene.